آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه سیسمونی

استخدام فروشنده جهت فروشگاه سیسمونی

1398-02-23

استخدام فروشنده با روابط عمومی و فن بیان قوی جهت فروشگاه سیسمونی همراه با شرایط و حقوق و مزایای عالی.

استخدام فروشنده با روابط عمومی و فن بیان قوی جهت فروشگاه سیسمونی همراه با شرایط و حقوق و مزایای عالی.

تهران شکوفه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی