آگهی استخدام منشی خانم در دفتر املاک صنعتی

استخدام منشی خانم در دفتر املاک صنعتی

1398-02-23

استخدام منشی خانم در دفتر املاک صنعتی با ظاهر آراسته در محدوده کهریزک و شورآباد

استخدام منشی خانم در دفتر املاک صنعتی با ظاهر آراسته در محدوده کهریزک و شورآباد

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی