آگهی استخدام فروشنده پوشاک زنانه

استخدام فروشنده پوشاک زنانه

1397-08-06

استخدام فروشنده خانم جهت فروش پوشاک زنانه به صورت تمام وقت مرخصى دوروز در ماه

استخدام فروشنده خانم جهت فروش پوشاک زنانه به صورت تمام وقت مرخصى دوروز در ماه

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی