آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات رادیویی

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات رادیویی

1398-02-23

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات رادیویی با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات رادیویی با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی