آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-02-23

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب در محدوده میرداماد

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب در محدوده میرداماد

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی