آگهی استخدام فروشنده سرویس خواب

استخدام فروشنده سرویس خواب

1397-08-06

استخدام فروشنده آقا با سابقه کاری جهت فروش سرویس خواب با ساعت کاری ۹ صبح تا ۹ شب

استخدام فروشنده آقا با سابقه کاری جهت فروش سرویس خواب با ساعت کاری ۹ صبح تا ۹ شب

تهران نعمت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی