آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی اداری

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی اداری

1398-02-23

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی اداری با ظاهر مناسب و آؤاسته و حقوق مکفی

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی اداری با ظاهر مناسب و آؤاسته و حقوق مکفی

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی