آگهی استخدام کارآموز شبکه در شرکت مجاز

استخدام کارآموز شبکه در شرکت مجاز

1398-02-23

استخدام کارآموز شبکه در شرکت مجاز برای افرادی که دوره های mcse / ccna طی کرده اند

استخدام کارآموز شبکه در شرکت مجاز برای افرادی که دوره های mcse / ccna طی کرده اند

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی