آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-02-23

استخدام یک نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در شرکت پخش بهفران گستر با درآمد خوب

استخدام یک نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در شرکت پخش بهفران گستر با درآمد خوب

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی