آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-02-22

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت اجرای افطار 16 خرداد. نمونه کار تصویری ارسال شود

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت اجرای افطار 16 خرداد. نمونه کار تصویری ارسال شود

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی