آگهی استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی

استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی

1398-02-22

استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی برای افراد آشنا به کورل- فتوشاپ و دارای روابط عمومی بالا.

استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی برای افراد آشنا به کورل- فتوشاپ و دارای روابط عمومی بالا.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی