آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در آژانس هواپیمایی

استخدام تعدادی کارمند خانم در آژانس هواپیمایی

1398-02-22

استخدام تعدادی کارمند خانم در آژانس هواپیمایی با ظاهر مناسب و منظم و وقت شناس

استخدام تعدادی کارمند خانم در آژانس هواپیمایی با ظاهر مناسب و منظم و وقت شناس

تهران دولاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی