آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1398-02-22

استخدام 3 نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با شرایط کاری خوب

استخدام 3 نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با شرایط کاری خوب

شیراز پل غدیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی