آگهی استخدام بازاریاب خانم برای شرکت نوین پلاست

استخدام بازاریاب خانم برای شرکت نوین پلاست

1397-08-07

استخدام بازاریاب خانم برای شرکت نوین پلاست با حقوق ثابت و پورسانت

استخدام بازاریاب خانم برای شرکت نوین پلاست با حقوق ثابت و پورسانت

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی