آگهی استخدام منشی آقا در باشگاه ورزشی

استخدام منشی آقا در باشگاه ورزشی

1398-02-22

استخدام منشی آقا در باشگاه ورزشی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده دولت آباد

استخدام منشی آقا در باشگاه ورزشی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده دولت آباد

تهران دولت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی