آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1398-02-22

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ظاهری مرتب و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ظاهری مرتب و حقوق توافقی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی