آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

1398-02-22

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 1 م

تهران آذری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی