آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر در زمینه آسانسور و پله برقی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر در زمینه آسانسور و پله برقی

1398-02-22

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر در زمینه آسانسور و پله برقی با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر در زمینه آسانسور و پله برقی با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

تهران دردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی