آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی در حوزه کاری مبلمان منزل و اداری

استخدام منشی خانم در شرکتی در حوزه کاری مبلمان منزل و اداری

1398-02-22

استخدام منشی خانم در شرکتی در حوزه کاری مبلمان منزل و اداری با ساعت کار 9 الی 19 در محدوده شهرک ولیعصر

استخدام منشی خانم در شرکتی در حوزه کاری مبلمان منزل و اداری با ساعت کار 9 الی 19 در محدوده شهرک ولیعصر

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی