آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مدیریت شهر بازی

استخدام منشی خانم در دفتر مدیریت شهر بازی

1398-02-22

استخدام منشی خانم در دفتر مدیریت شهر بازی با ساعت کار 10 الی 18 در تجریش

استخدام منشی خانم در دفتر مدیریت شهر بازی با ساعت کار 10 الی 18 در تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی