آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

1398-02-22

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بالا و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بالا و محیطی آرام

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی