آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت امن افزار سپاهان

استخدام کارشناس فروش در شرکت امن افزار سپاهان

1398-02-22

استخدام کارشناس فروش در شرکت خصوصی با فن بیان بالا و تسلط به اصول مذاکره و راهکارهای فروش

استخدام کارشناس فروش در شرکت خصوصی با فن بیان بالا و تسلط به اصول مذاکره و راهکارهای فروش

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی