آگهی استخدام راننده لیفتراک در شرکت جانبو

استخدام راننده لیفتراک در شرکت جانبو

1397-08-06

استخدام راننده لیفتراک در شرکت اورست مدرن پارس جانبو.اولویت با ساکنان ساری. محل کاری ساری جاده فرح آباد

استخدام راننده لیفتراک در شرکت اورست مدرن پارس جانبو.اولویت با ساکنان ساری. محل کاری ساری جاده فرح آباد

ساری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی