آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-02-22

استخدام تعدادی موتورسوار جهت توزیع و جمع آوری مرسولات پستی با درآمد خوب و بیمه

استخدام تعدادی موتورسوار جهت توزیع و جمع آوری مرسولات پستی با درآمد خوب و بیمه

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی