آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در کارگاه صنعتی

استخدام کمک حسابدار خانم در کارگاه صنعتی

1398-02-22

استخدام کمک حسابدار خانم مسلط به امور دفتری و اداری در کارگاه صنعتی

استخدام کمک حسابدار خانم مسلط به امور دفتری و اداری در کارگاه صنعتی

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی