آگهی استخدام منشی خانم در کارخانه صنایع غذایی

استخدام منشی خانم در کارخانه صنایع غذایی

1398-02-22

استخدام منشی خانم در کارخانه صنایع غذایی با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در کارخانه صنایع غذایی با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی