آگهی استخدام منشی خانم در دفتر یک کارخانه

استخدام منشی خانم در دفتر یک کارخانه

1398-02-22

استخدام منشی خانم در دفتر یک کارخانه به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در دفتر یک کارخانه به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی