آگهی استخدام منشی خانم در دفتر شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت بازرگانی

1398-02-22

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت بازرگانی با ساعت کار 8/30 الی 16 با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت بازرگانی با ساعت کار 8/30 الی 16 با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی