آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر دکوراسیون

استخدام کارمند خانم در دفتر دکوراسیون

1398-02-22

استخدام کارمند خانم در دفتر دکوراسیون با ظاهر آراسته و مناسب با حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در دفتر دکوراسیون با ظاهر آراسته و مناسب با حقوق مکفی

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی