آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

1398-02-22

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز با ظاهر مناسب متعهد و وقت شناس در محدوده فاطمی

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز با ظاهر مناسب متعهد و وقت شناس در محدوده فاطمی

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی