آگهی استخدام مدرس زبان

استخدام مدرس زبان

1397-07-19

استخدام مدرس زبان موسسه بین المللی نوآوران راه ابریشم جهت تکمیل کادر مدرسین خود در مناطق مختلف تهران در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام مدرس زبان موسسه بین المللی نوآوران راه ابریشم جهت تکمیل کادر مدرسین خود در مناطق مختلف تهران در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی