آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-02-22

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر آراسته و تمام وقت با حقوق 1/650 م

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر آراسته و تمام وقت با حقوق 1/650 م

رودهن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی