آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بهداشتی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بهداشتی

1398-02-22

استخدام منشی خانم در یک شرکت بهداشتی با حقوق 2/500 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت بهداشتی با حقوق 2/500 م به همراه بیمه

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی