آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-02-22

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهری آراسته به صورت تمام وقت در محدوده بازار

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهری آراسته به صورت تمام وقت در محدوده بازار

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی