آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-02-21

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهری آراسته فعال و پر انرژی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهری آراسته فعال و پر انرژی

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی