آگهی استخدام کارمند فروش جهت کار در شرکت بازرگانی معتبر

استخدام کارمند فروش جهت کار در شرکت بازرگانی معتبر

1398-02-20

استخدام کارمند فروش فعال و کوشا جهت کار در شرکت بازرگانی معتبر با حقوق و مزایای عالی برای همکاری.

استخدام کارمند فروش فعال و کوشا جهت کار در شرکت بازرگانی معتبر با حقوق و مزایای عالی برای همکاری.

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی