آگهی استخدام فروشنده جهت کار در بازار مبل یافت آباد

استخدام فروشنده جهت کار در بازار مبل یافت آباد

1398-02-20

استخدام فروشنده فعال و با روابط عمومی بسیار قوی جهت کار در بازار مبل یافت آباد با حقوق و مزایای مکفی .

استخدام فروشنده فعال و با روابط عمومی بسیار قوی جهت کار در بازار مبل یافت آباد با حقوق و مزایای مکفی .

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی