آگهی استخدام بازاریاب جهت کار در تابلو سازی معبتر

استخدام بازاریاب جهت کار در تابلو سازی معبتر

1398-02-20

استخدام بازاریاب با روابط اجتماعی و فن بیان بالا جهت کار در تابلو سازی معبتر داوطلبان عزیز در صورت تمایل به همکاری با شماره درج شده لطفا تماس بگیرید.

استخدام بازاریاب با روابط اجتماعی و فن بیان بالا جهت کار در تابلو سازی معبتر داوطلبان عزیز در صورت تمایل به همکاری با شماره درج شده لطفا تماس بگیرید.

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی