آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در یک موسسه فرهنگی

استخدام مسئول دفتر خانم در یک موسسه فرهنگی

1398-02-20

استخدام مسئول دفتر خانم در یک موسسه فرهنگی با ظاهر مناسب و آراسته در بهجت آباد

استخدام مسئول دفتر خانم در یک موسسه فرهنگی با ظاهر مناسب و آراسته در بهجت آباد

تهران بهجت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی