آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر فروش درب ریموتی

استخدام کارمند خانم در دفتر فروش درب ریموتی

1398-02-19

استخدام کارمند خانم در دفتر فروش درب ریموتی با ساعت کار 10 الی 15 و حقوق 1/200 م

استخدام کارمند خانم در دفتر فروش درب ریموتی با ساعت کار 10 الی 15 و حقوق 1/200 م

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی