آگهی استخدام تعدادی منشی در یک شرکت بازرگانی ساختمانی

استخدام تعدادی منشی در یک شرکت بازرگانی ساختمانی

1398-02-19

استخدام تعدادی منشی در یک شرکت بازرگانی ساختمانی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده پاسداران

استخدام تعدادی منشی در یک شرکت بازرگانی ساختمانی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی