آگهی استخدام حسابدار با سابقه جهت کار در تولیدی

استخدام حسابدار با سابقه جهت کار در تولیدی

1397-08-07

استخدام حسابدار آقا با سابقه جهت کار در تولیدی حقوق وزارت کار ارسال رزومه به صورت پیامک

استخدام حسابدار آقا با سابقه جهت کار در تولیدی حقوق وزارت کار ارسال رزومه به صورت پیامک

دزفول

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی