آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1398-02-19

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز منظم و متعهد با حقوق 1/800 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز منظم و متعهد با حقوق 1/800 م به همراه بیمه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی