آگهی استخدام منشی در دفتر یک شرکت استارتاپی

استخدام منشی در دفتر یک شرکت استارتاپی

1398-02-19

استخدام منشی در دفتر یک شرکت استارتاپی با حقوق وزارت کار و تمام وقت

استخدام منشی در دفتر یک شرکت استارتاپی با حقوق وزارت کار و تمام وقت

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی