آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فنی مهندسی فعالیت در زمینه دکوراسیون داخلی تولید کابینت پخش کاغذ دیواری

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فنی مهندسی فعالیت در زمینه دکوراسیون داخلی تولید کابینت پخش کاغذ دیواری

1398-02-19

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فنی مهندسی فعالیت در زمینه (دکوراسیون داخلی-تولید کابینت-پخش کاغذ دیواری) به صورت تمام وقت در محدوده سهروردی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فنی مهندسی فعالیت در زمینه (دکوراسیون داخلی-تولید کابینت-پخش کاغذ دیواری) به صورت تمام وقت در محدوده سهروردی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی