آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی

1398-02-19

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی در محدوده میدان ولیعصر

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی