آگهی استخدام کارمند در دفتری اداری

استخدام کارمند در دفتری اداری

1398-02-19

استخدام کارمند در دفتری اداری در محیطی آرام با حقوق 1/500 م در محدوده توحید

استخدام کارمند در دفتری اداری در محیطی آرام با حقوق 1/500 م در محدوده توحید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی