آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-02-18

استخدام برقکار ساختمان جهت سیم کشی

استخدام برقکار ساختمان جهت سیم کشی

مشهد بلوار الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی