آگهی استخدام یک نفر تکنسین

استخدام یک نفر تکنسین

1397-07-19

استخدام یک نفر تکنسین دستگاههای پرینتر لارج فرمت نیازمندیم.

استخدام یک نفر تکنسین دستگاههای پرینتر لارج فرمت نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی