آگهی استخدام جوشکار لوله آهنی در مترو

استخدام جوشکار لوله آهنی در مترو

1398-02-18

استخدام جوشکار لوله آهنی در مترو . روزمزد . در صورت رضایت حقوق بیشتر می شود.در ایام ماه رمضا از 5 صبح الی 13

استخدام جوشکار لوله آهنی در مترو . روزمزد . در صورت رضایت حقوق بیشتر می شود.در ایام ماه رمضا از 5 صبح الی 13

مشهد طبرسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی